แพ็คเกจสตูล wonderland geo park วันเดย์ทริปหลีเป๊ะ

ปราสาทหินพันยอด l อุทยานธรณีโลก l หัวใจมรกต l สะพานข้ามกาลเวลา l หลีเป๊ะวันเดย์ทริป

แพ็คเกจสตูล wonderland geo park วันเดย์ทริปหลีเป๊ะ

รหัส 006-0064
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
5,399 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินหาดใหญ่ - อ.ละงู สตูล ปากบารา – ปราสาทหินพันยอด – อุทยานธรณีโลก – หัวใจมรกต – สะพานข้ามกาลเวลา - ปากบารา

07.00 : รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ บขส.หาดใหญ่ นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ อ.ละงู จังหวัดสตูล

07.30 : ออกเดินทางสู่อ.ละงู จังหวัดสตูล โดยรถบัสปรับอากาศ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

09.00 : เดินทางถึงรีสอร์ท ปากบารา อ. ละงู จ.สตูล โดยมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ พร้อมให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว

10.00 : นำคณะลงเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ ทริปปราสาทหินพันยอด  หนึ่งในทริป SATUN GEOPARK ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ลำดับที่ 36 ของโลก ระหว่างการเดินทางแวะชม ผาใช้หนี้ ที่มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มาถึงจุดๆนี้ขอพรให้หลุดหนี้จะได้สนใจหวัง
เดินทางต่อ  ชมหินตาหินยาย และฟังตำนานสำเภาเภตราเป็นบทแหล่สุแสนจะไพเราะ (จาก ไกด์ในชุมชน)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : เดินทางสู่เกาะเขาใหญ่ นั่งเรือแคนู พายเรือเข้าสู่ประติมากรรมแท่งหินน้อยใหญ่มีลักษณะเป็นยอดแหลมดังปราสาทในนิยาย เที่ยวชม ปราสาทหินพันยอด เขาหินปูนที่มีอายุ 400 ล้านปีรูปร่างเหมือนปราสาทที่มี ยอดแหลมคมเหมือนใบมีดนับพันยอดโดยยอดปราสาทเกิดจากการละลายโดยน้ำฝนบริเวณกลางเขาเป็น หลุมยุบซึ่งภายในหาดทรายขนาดเล็ก ซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติอย่างอัศจรรย์

15.00 : เข้าชมแหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลีโอโซอิก คือยุคโอโดวีเชียรและยุคแคมเบียน ค้นหาสากฟอสซิล นอติลอยปลาหมึกทะเลโบราณ ตามล่าหา หัวใจสีน้ำเงิน (หัวใจมรกต) ที่ปลายแหลม พร้อมถ่ายรูปวิวสวยๆที่แหลม แบบสุดปลายฟ้าและลัดเลาะเข้าสู่ยุคหินข้ามกาลเวลา สัมผัสกับแหล่งฟอสซิลหินแหล่งใหม่ของจังหวัดสตูล พร้อมเล่นน้ำตามอัธยาศัย

16.00 : เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน

17.00 : พร้อมนำคณะสัมผัสอากาศยามเย็น ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  เขตข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย เดินทางสู่โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 2 ปากบารา – หลีเป๊ะวันเดย์ทริป – เกาะไข่ – เกาะราวี –ดำน้ำตื้น - หาดทรายขาว – หาดหินงาม

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 : นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมลงเรือ สปี๊ดโบ๊ทเหมาลำ สู่เกาะตะรุเตาเพลิดเพลินกับความงดงามของท้องทะเลอันดามัน

09.30 : ถึงเกาะตะรุเตา ท่าเรืออ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตรา สถานที่ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของเกาะตะรุเตรา เที่ยวชมธรรมชาติชายหาดที่ยาวขาวเนียนสะอาด พร้อมสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะตะรุเตรา สัมผัสชายหาดหาดทรายขาวเนียนละเอียด ณ หาดพันเตมะละกา

10.30 : ระหว่างเดินทางสู่ “เกาะไข่” ประติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีความเชื่อกันว่าใครนำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันดร

กลางวัน : นำท่านล่องเรือสู่  “เกาะราวี”  บริการอาหารเที่ยงแบบปุฟเฟต์ บนเกาะราวี

บ่าย : อิสระดำน้ำชมอาณาจักรปะการังเขากวาง หลากสีสัน  และฝูงปลาสวยงามนานาชนิดเพลิดเพลินกับความ งดงามของหาดทรายขาว

14.00 : เดินทางดำน้ำสู่ ร่องน้ำจาบัง  ดำน้ำชม ความสวยงามของปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนที่สวยที่สุดในโลก ได้เวลานำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ เกาะหินงาม ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND”มหัศจรรย์แห่งหาดหินงามหนึ่งเดียวในโลกพร้อมดำน้ำชมอาณาจักรปลาการ์ตูน

15.00 : ได้เวลานำท่านล่องเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ เล่นน้ำบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด  อิสระดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิว

16.30 : นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 รีสอร์ท – สนามบินหาดใหญ่

08.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท

11.30 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

13.00 : เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่


เงื่อนไข
 1. รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 3 วัน
 2. อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารระหว่างวัน 4 มื้อ
 3. ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
 4. โรงแรมที่พัก 2 คืน
 5. แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 3. ค่าทิปไกด์และพนักงานเรือ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

https://www.clinictour.co.th/wp-content/uploads/2020/12/Capture-4.jpg

– จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
– ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
– จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่งจ.
– ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ธ.ค.63 - ม.ค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 41 ครั้ง
เริ่มต้น 899 บาท
ชื่นชอบ