แพ็คเกจกระบี่ ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก

ชมน้ำตกร้อน – ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอันดามันแบบ 180 องศาที่ดราก้อนวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง-หาดถ้ำพระนาง – ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก Unseen in Thailand – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – บ้านต้นไม้คาเฟ่ (The Tree House Cafe) – แวะร้านของฝาก – แวะชมเขาขนาบน้ำ “อนุสาวรีย์ปูดำ” – วัดถ้ำเสือ

แพ็คเกจกระบี่ ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก

รหัส 010-0080
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,390 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินกระบี่ - ชมน้ำตกร้อน - ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอันดามันแบบ 180 องศาที่ดราก้อนวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง - เข้าสู่ที่พัก

…… น. : เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..

…… น. : เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ หลังจากรับสัมภาระแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไป “น้ำตกร้อน” นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม ซึ่งก็ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับสายน้ำตกที่ไหลหลั่นลงมา จากเนินเขา
จากนั้นนำท่านไปชม “สระมรกต” ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า สวยมากๆเหมือนสีมรกตเลยทีเดียว

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปร้านคาเฟ่ชิคๆ Dragon View Bar & Restaurant” เป็นคาเฟ่น้องใหม่มาแรงของกระบี่ที่บรรยากาศดีมาก

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 รถมารับไปส่งท่าเรือ - โปรแกรมทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ - หาดถ้ำพระนาง - ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก Unseen in Thailand - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - เข้าสู่ที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:15 น. : จากนั้นรถมารับไป “ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา” เช็คอินที่ท่าเรือ รับฟังคำแนะนำและข้อปฏิบัติ

08.30 น. : ขณะท่องเที่ยวเกาะ และเขตอุทยานแห่งชาติจากไกด์ท้องถิ่น

09:20 น. : นำท่านเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เยี่ยมชม ถ้ำพระนาง สถานที่ตั้งของศาลเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ขอพรขอให้โชคดีก่อนออกเดินเรือเพื่อทำการประมงของชาวเรือ

10:30 น. : นำท่านชื่นชมธรรมชาติอัศจรรย์ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายขาวสะอาดที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อยามน้ำลด

12:00 น. : นำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบบปิกนิก (2) ท่ามกลางบรรยากาศหาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ผ่อนคลายสบายๆไปกับเสียงคลื่นและสายลม หลังรับประทานอาหารเที่ยง อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

14:00 น. : เดินทางกลับถึง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 บ้านต้นไม้คาเฟ่ (The Tree House Cafe) - แวะร้านของฝาก – แวะชมเขาขนาบน้ำ “อนุสาวรีย์ปูดำ” - วัดถ้ำเสือ – สนามบินกระบี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านเดินทางไป “บ้านต้นไม้คาเฟ่” The Tree House Cafe Krabi คาเฟ่และร้านอาหารสุดน่ารัก ในบรรยากาศอันร่มรื่น

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ พาท่านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ออ” ร้านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ จากนั้น นำท่านไปแวะชมวิว “เขาขนาบน้ำ” ให้ท่านได้เก็บภาพวิวภูเขาสองลูกที่ตั้งสูงตระหง่านขนาบแม่น้ำทั้งสองข้าง เป็นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และยังมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ปูดำตัวใหญ่ จากนั้นนำท่านไปชม “วัดถ้ำเสือ”

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

 .…. :  เดินทางกลับ สนามบิน……………. โดยสายการบิน….. เที่ยวบิน ……..

…… : เดินทางถึงสนามบิน…………กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……..


เงื่อนไข
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ทัวร์ดำน้ำ รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ เจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน รวมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้
 • รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และระหว่างการทำกิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ -กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่าบัตรเข้าชมค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับทัวร์วันแรก และวันสุดท้าย
 • ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

โรงแรม 8 ไอค่อน อ่าวนาง กระบี่ (8Icon Ao Nang Krabi) (จองวันนี้ – 30 ธันวาคม 2563)https://www.clinictour.co.th/wp-content/uploads/2020/12/1.jpg

 

โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach) (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 2564)

https://www.clinictour.co.th/wp-content/uploads/2020/12/2.jpg

 

โรงแรม ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท (Sea Seeker Krabi Resort)   (จองวันนี้ – 20 ธันวาคม 2563)
***  ราคานี้ยกเว้นการเข้าพัก ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564 และระหว่างวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2564)  ****https://www.clinictour.co.th/wp-content/uploads/2020/12/Capture3.jpg

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • พ.ย.63-มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 279 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.63 - มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 40 ครั้ง
เริ่มต้น 8,990 บาท
รหัส 006-0123
3 วัน 2 คืน
Air Asia (FD)
เริ่มต้น 8,990 บาท
ชื่นชอบ