ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ

เชียงใหม่-แม่กำปอง-น้ำพุร้อนสันกำแพง-กาดหน้ามอเชียงใหม่
ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว-วัดป่าดาราภิรมย์-วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ-กาดหน้ามอเชียงใหม่-ถ่ายรูปประตูท่าแพ-ตลาดวโรรส -วัดพระธาตุลำปางหลวง

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ

รหัส 009-0071
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63-มี.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
62 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.เชียงใหม่

18.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

19.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

วันที่ 2 เชียงใหม่-แม่กำปอง-น้ำพุร้อนสันกำแพง-กาดหน้ามอเชียงใหม่

เช้า : นำท่านเดินทางถึง จ.เชียงใหม่

บริการอาหารเช้า โจ๊ก+กาแฟ/ชา/โอวัลติน(ร้อน/เย็น) 1แก้วต่อท่าน มื้อที่ 1

เดินทางไปกันต่อสู่ บ้านแม่กำปอง สัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบ้าน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่ใครๆต่างก็มาเช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆกัน  ที่นี้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีทั้งร้านอาหารเมือง ไข่ป่าม มันเผา ส้มตำ ไส้อั่วให้เลือกทานกันอย่างมากมาย อิสระให้ท่านเลือกเดินเล่น ถ่ายรูปได้ตามสบาย ตามอัธยาศัย

แนะนำที่เที่ยวไฮไลท์ที่หมู่บ้านแม่กำปอง(อิสระท่องเที่ยวและอาหารกลางวัน)

 • น้ำตกแม่กำปอง
 • คาเฟ่ The Glant Café
 • ร้านกาแฟบ้านริมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง
 • โครงการหลวงตีนตก
 • ระเบียงวิวคาเฟ่ แม่กำปอง
 • วัดกันธาพฤกษา(วัดแม่กำปอง)

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

บ่าย : นำท่านเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ตามทางมีธารน้ำแร่ร้อนไกลตามทางทั้งสองฝั่งเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้พัก ห้อยขาแช่น้ำแร่ และยังมีบ่อน้ำร้อนสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางได้ต้มไข่

จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่กาดหน้ามอเชียงใหม่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ กาดหน้ามอเชียงใหม่

 

วันที่ 3 ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว-วัดป่าดาราภิรมย์- วัดพระธาตุดอยคำ-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-กาดหน้ามอเชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่2 

นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบ สโลว์ไลฟ์กัน ที่ ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับ ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว ท่านจะได้ชมความงดงามของ ทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอกไม้สีม่วง เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่มาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่3

บ่าย : นำท่านเดินทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่4

 

วันที่ 4 ถ่ายรูปประตูท่าแพ-ตลาดวโรรส -วัดพระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 5 นำท่านเดินทางปักหมุดพิกัดถ่ายรูปสวยๆกับ ประตูท่าแพ ซึ่งตรงนี้เองเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในสมัยอดีต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 6 จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 600 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 7ชั่วโมง) เวลาโดยประมาณ

22.00 : เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสัยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 
เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
10/12/2020 13/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,588 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2020 20/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
  เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/12/2020 27/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,188 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
   เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/12/2020 02/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,588 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
    เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     31/12/2020 03/12/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,588 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
     เดินทาง 31/12/2020 03/12/2021
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/01/2021 10/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,188 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
      เดินทาง 07/01/2021 10/01/2021
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/01/2021 17/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       5,188 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
       เดินทาง 14/01/2021 17/01/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/01/2021 24/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        5,188 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
        เดินทาง 21/01/2021 24/01/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         28/12/2020 31/12/2020
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         5,188 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
         เดินทาง 28/12/2020 31/12/2020
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          04/02/2021 07/02/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          5,188 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
          เดินทาง 04/02/2021 07/02/2021
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/02/2021 14/02/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           5,188 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
           เดินทาง 11/02/2021 14/02/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            18/02/2021 21/02/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            5,188 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
            เดินทาง 18/02/2021 21/02/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             25/02/2021 28/02/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             5,188 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
             เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              04/03/2021 07/03/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              5,188 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
              เดินทาง 04/03/2021 07/03/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               11/03/2021 14/03/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               5,188 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
               เดินทาง 11/03/2021 14/03/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                18/03/2021 21/03/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                5,188 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                เดินทาง 18/03/2021 21/03/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 25/02/2021 28/03/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 4,988 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                 เดินทาง 25/02/2021 28/03/2021
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  10/12/2020 13/12/2020
                  รถตู้
                  5,588 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                  เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   17/12/2020 20/12/2020
                   รถตู้
                   4,988 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                   เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    24/12/2020 27/12/2020
                    รถตู้
                    5,188 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                    เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     30/12/2020 02/01/2021
                     รถตู้
                     5,588 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                     เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      31/12/2020 03/12/2021
                      รถตู้
                      5,588 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                      เดินทาง 31/12/2020 03/12/2021
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       07/01/2021 10/01/2021
                       รถตู้
                       5,188 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                       เดินทาง 07/01/2021 10/01/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        14/01/2021 17/01/2021
                        รถตู้
                        5,188 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                        เดินทาง 14/01/2021 17/01/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         21/01/2021 24/01/2021
                         รถตู้
                         5,188 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                         เดินทาง 21/01/2021 24/01/2021
                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          28/12/2020 31/12/2020
                          รถตู้
                          5,188 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                          เดินทาง 28/12/2020 31/12/2020
                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           04/02/2021 07/02/2021
                           รถตู้
                           5,188 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                           เดินทาง 04/02/2021 07/02/2021
                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            11/02/2021 14/02/2021
                            รถตู้
                            5,188 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                            เดินทาง 11/02/2021 14/02/2021
                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             18/02/2021 21/02/2021
                             รถตู้
                             5,188 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                             เดินทาง 18/02/2021 21/02/2021
                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              25/02/2021 28/02/2021
                              รถตู้
                              5,188 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                              เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               04/03/2021 07/03/2021
                               รถตู้
                               5,188 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                               เดินทาง 04/03/2021 07/03/2021
                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                11/03/2021 14/03/2021
                                รถตู้
                                5,188 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                                เดินทาง 11/03/2021 14/03/2021
                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 18/03/2021 21/03/2021
                                 รถตู้
                                 5,188 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                                 เดินทาง 18/03/2021 21/03/2021
                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  25/02/2021 28/03/2021
                                  รถตู้
                                  4,988 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ
                                  เดินทาง 25/02/2021 28/03/2021
                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   Share on social networks
                                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                   • Thai Smile Airways (WE)
                                   • ธ.ค.63
                                   • 3 วัน 2 คืน
                                   • 51 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 9,890 บาท
                                   รหัส 0070
                                   3 วัน 2 คืน
                                   Thai Smile Airways (WE)
                                   เริ่มต้น 9,890 บาท
                                   ชื่นชอบ